Nieuws

Onze nieuwsberichten
Twee tips voor het werven van nieuwe medewerkers
Geplaatst op:   26 juni 2018

Foto: Een statushouder aan het werk met de zogenaamde Knikmops.

De economie in Nederland draait op volle toeren en met de voorspelde gestage groei voor 2018 en 2019 zal de vraag naar arbeid alleen maar toenemen. Volgens het UWV ervaart inmiddels een op de vijf werkgevers belemmeringen in zijn productieproces als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren, zoals ICT en transport, is dit zelfs een op de drie werkgevers. Er ontstaan bovendien jaarlijks meer dan 1 miljoen vacatures. De vraag is dus hoe werkgevers deze discrepantie tussen vraag en aanbod kunnen oplossen. Het laaghangend fruit is geplukt, men zal het dus hogerop in de boom moeten zoeken, plekken die moeilijker te bereiken zijn. Ofwel, men moet in de periferie van de werkzoekendenbestanden aan de slag, daar waar de lastiger bemiddelbare werkzoekenden zitten, zoals statushouders, mensen van boven een bepaalde leeftijd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor Berkelland en de Oost-Achterhoek zijn inmiddels twee initiatieven opgestart die de kloof tussen vraag en aanbod moeten versmallen. Het eerste initiatief is van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) met behulp van het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA). Zij hebben het programma “in-door-uitstroomprofielen” ontwikkeld, een begeleidingsprogramma dat knelpunten binnen een mismatch weg moet nemen. Daarmee krijgt uiteindelijk de werkgever wat hij zoekt en de werknemer wat hij ambieert. De tweede partij is uitzendbureau Bas-Netwerk uit Eibergen dat zich in samenwerking met trainingsbureau Interbeek Support richt op nieuwkomers, zogenaamde statushouders. Interbeek Support verzorgt het voortraject na aankomst in de gemeente. Is de statushouder eenmaal voldoende ingeburgerd, dan kan hij door Bas-Netwerk uitgezonden worden. Ook dit tweestapsmodel is gericht op het wegnemen van belemmeringen tussen vraag en aanbod.

In bijgaande berichten leest u meer over deze initiatieven. Voor contact met genoemde instanties kunt u terecht op:

www.bas-netwerk.nl
www.socialedienstoostachterhoek.nl.

Lees hier het gehele bericht over de inzet van statushouders.
Lees hier het gehele bericht over het programma “in-door-uitstroomprofielen”.

  • Delen: