Nieuws

Onze nieuwsberichten

Foto: Platform voorzitter Erna Koeslag met accountmanager WSPA Leon ten Have

Het Platform Berkelland staat voor samenwerking met de aangesloten partners in combinatie met LTO en het Onderwijs. In deze laatste categorie vallen ook het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Zij hebben baat bij een goed georganiseerd leerwerktraject en besteden in dit kader veel tijd aan de contacten met het bedrijfsleven. Nadeel is dat dit afgaat van de tijd die aan de begeleiding van de leerlingen kan worden besteed. Het WSPA heeft vanuit haar taak, bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, eveneens veel contact met het bedrijfsleven. Dankzij de inspanningen van het Platform en het WSPA is er een verbinding tot stand gekomen waarbij het WSPA de scholen ondersteunt in het vinden van passend werk voor het leerwerktraject op school.

Lees hier het interview met Erna Koeslag en Leon ten Have.

  • Delen: