Maand: december 2019

Goedkeuring gemeenteraad Economische Agenda 2020-2024
Geplaatst op:   12 december 2019

Op 11 december is de Economische Agenda 2020-2024 goedgekeurd door de gemeenteraad van Berkelland. De Economische Agenda 2020-2024 betreft een actualisatie van de Economische Agenda 2016-2020. Het is geen geheel nieuwe agenda of visie, de wereld verandert niet compleet in een paar jaar. Wel was het nodig om de Agenda op meerdere gebieden aan te passen aan de actualiteit.

De Economische Agenda 2016-2020 heeft in de afgelopen periode prima gefunctioneerd en kansen geboden voor belangrijke ontwikkelingen. Het is bedoeld als kapstok waar goede projecten aan opgehangen worden. Deze projecten worden onder andere geïnitieerd vanuit de projectgroepen van Platform Berkelland, waarin ook leden van het gemeentelijk Team EZ zitting hebben. Dat is in de afgelopen periode goed gelukt. Te denken valt aan de revitalisering van de centra, de uitrol van het Keurmerk Veilig Ondernemen, projecten t.a.v. duurzaamheid, (digitale) bereikbaarheid, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Berkelland, maar ook het verankeren van de prima samenwerking tussen de wethouder Economische Zaken en Team EZ met het Platform Berkelland.

Op aanbeveling van de gemeenteraad zullen de projecten die voortvloeien uit de Economische Agenda 2020-2024 tussentijds worden verantwoord op meetbaarheid en controleerbaarheid. Positief is dat er bij het opstellen van de Economische Agenda 2020-2024 een nog nauwere samenwerking is geweest tussen de gemeente Berkelland met het Platform Berkelland en de bij haar aangesloten verenigingen: Industriële Kring Berkelland en de centrum- en bedrijvenparkverenigingen. Al deze partijen hebben hun inbreng gehad en zijn positief over de Economische Agenda 2020-2024.
Met de geactualiseerde Economische Agenda 2020-2024 kunnen Platform Berkelland en de aangesloten verenigingen samen met de gemeente Berkelland voortvarend verder werken aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente.

De volledige Economische Agenda vindt u hier.

 

  • Delen: