BELANGENVERENIGING BEDRIJVENTERREINEN BORCULO


DOEL

De Belangenvereniging Bedrijventerreinen Borculo, de BvBB, is in 2013 opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de bedrijven, gevestigd op de Borculose bedrijvenparken Lichtenhorst en Overberkel. Hiertoe worden diverse activiteiten ontplooid op het gebied van o.a. veiligheid en collectieve inkoop. Om elkaar beter te leren kennen worden bijeenkomsten georganiseerd waarop in elkaars keuken kan worden gekeken en kan worden genetwerkt.
Om een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te realiseren en als gevolg daarvan de werkgelegenheid te borgen, zet de Belangenvereniging zich in samenwerking met de Gemeente Berkelland in voor de realisatie en het behoud van innovatieve en duurzame bedrijvenparken. De bedrijventerreinen Lichtenhorst en Overberkel maken sinds kort deel uit van de Pilot Bedrijventerreinen van de Toekomst, waarin ook wordt ingezoomd op de toekomstbestendigheid van de hier gevestigde bedrijven.


BESTUUR

Het bestuur van de BvBB bestaat uit:
Berend Veneberg (voorzitter)
Hans Ebbekink (secretaris)
Frank Keurntjes (penningmeester)


CONTACT

De vereniging is digitaal bereikbaar op bvbb@platformberkelland.nl.


KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

Beide Borculose bedrijventerreinen hebben in 2011 voor het eerst het KVO certificaat Continue Samenwerken ontvangen.
De werkgroep die hiervoor is samengesteld bestaat uit afgevaardigden van de politie, brandweer, Gemeente en ondernemers en komt 4x per jaar bij elkaar. Gezamenlijk zetten zij zich in voor (het behoud van) schone, hele en veilige bedrijventerreinen. Jaarlijks vindt er een schouw van de terreinen plaats, op basis waarvan een maatregelenmatrix wordt samengesteld, met zaken waaraan het komende jaar moet worden gewerkt.

Het certificaat is telkens 3 jaar geldig. Om gehercertificeerd te worden is opnieuw een keuring door de onafhankelijke instantie KIWA nodig. In december 2018 zijn beide terreinen gehercertificeerd.
Klik hier voor meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen.