BELANGENVERENIGING BEDRIJVENPARKEN RUURLO

KVO Bedrijvenparken Ruurlo

De Belangenvereniging Bedrijvenparken Ruurlo,  BvBR is in 2013 opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de bedrijven, gevestigd op de bedrijvenparken De Vente, De Everskamp en de Schansenkamp in Ruurlo. Dit doel willen wij bereiken door allerlei activiteiten te ontplooien op het gebied van veiligheid, KVO, collectieve inkoop, organiseren van bijeenkomsten en te netwerken.

De werkgroep KVO (B) zet zich al 10 jaar in voor schone, hele en veilige bedrijventerreinen in Ruurlo. Dit heeft erin geresulteerd dat de bedrijventerreinen in januari 2016 opnieuw door het KIWA zijn gecertificeerd. Verder zijn afgelopen jaren diverse collectieve diensten en projecten georganiseerd, zoals: Het aanpassen van de bewegwijzering, inventariseren van AED’s, glasvezel vraagstukken en het duurzaamheids- en energiescan project uitgevoerd en begeleid.

Het bestuur van de BvBR bestaat uit: voorzitter Gerrit Dijkman, penningmeester Ron Nijkamp, secretaris Geert Cornelissen en de leden Willem Eijgenhuijsen, Anja Schot, Nynke Dolphijn en Henk Deunk*.

*Henk Deunk ondersteunt het bestuur met administratieve en organisatorische werkzaamheden.