Gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland is in beweging. Dit komt door (nieuwe) maatschappelijke veranderingen zoals demografische ontwikkelingen (bevolkingsdaling, vergrijzing, het wegtrekken van jongeren), een daling in werkgelegenheid maar zeker ook door algemene landelijke economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente wil zich dan ook samen met inwoners, ondernemers en organisaties intensief inzetten voor het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van Berkelland.

De gemeente Berkelland heeft haar organisatie aangepast op grond van de visie ‘Slank, Daadkrachtig en Flexibel’. In dit kader is een nieuw Team Economische Zaken (EZ) georganiseerd. Team EZ wordt het visitekaartje van de gemeente naar de lokale en regionale ondernemers en vervult een belangrijke rol in het relatiebeheer van de gemeente Berkelland. Team EZ vormt de spil tussen Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties.

In samenwerking met Platform BV Berkelland wil de gemeente Berkelland de verbinding leggen met ondernemers. Nieuwe contacten leggen en bestaande contacten onderhouden, een gezamenlijke strategie en het met elkaar ontwikkelen van een nieuwe manier van werken en besturen zijn belangrijke pijlers.

Foto:Team EZ (vlnr): Harm Jan ten Hoopen, Sabine Tankink, Wouter Verdaasdonk