Over Ons

Wij ondersteunen onze partners collectief en streven er gezamenlijk naar om de meest ondernemende gemeente van de Achterhoek te worden!

Het Platform Berkelland is een collectief van lokale ondernemersverenigingen, Industriële Kring (IKB) en gemeente Berkelland in nauwe samenwerking met het Onderwijs en LTO. Het Platform kent geen leden, alleen maar partners. Samen willen we investeren in een welvarende en vitale gemeente.

Hoe?
Door een ondernemende en stevige, collectieve gesprekspartner te zijn in de economische discussie ter bevordering van het Berkellandse ondernemersklimaat. Het Platform is betrokken bij de vaststelling van de Economische Agenda van de gemeente Berkelland.

Vanuit ons oogpunt

Onze missie en visie
Berkelland: een welvarende en meest ondernemende gemeente van de Achterhoek

Wij willen een welvarende en meest ondernemende gemeente van de Achterhoek worden.

Wij willen dit doel verwezenlijken door ons - samen met u - te richten op de volgende kerntaken:

  1. Bevorderen van ondernemerschap;
  2. Werkgelegenheid en onderwijs op elkaar afstemmen;
  3. Bedrijvenparken innoveren en verduurzamen;
  4. Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de winkelkernen;
  5. Netwerk- en (EU)regioactiviteiten opzetten en ondersteunen.