Ondernemersvereniging Neede

De OVN is een dynamische en actieve ondernemersvereniging die uniek is voor de Achterhoek. Onze vereniging vertegenwoordigd alle ondernemers van Neede, waarbij het belang van de ondernemer wordt uitgevoerd in de werkgroepen: Industrie & Dienstverlening, Centrum Ondernemers, Netwerken en Communicatie.

Met een groeiend aantal leden, meer dan 125, zet de vereniging zich in voor alle type bedrijvigheid in Neede, waarbij ook steeds meer ZZP’ers aansluiting vinden bij ons brede netwerk.

Drie keer per jaar vinden onze druk bezochte bedrijfsbezoeken plaats, waarbij een lokale ondernemer de kans krijgt haar bedrijf te presenteren aan de Needse ondernemers. Hierbij geven we ook de kleineren bedrijven een podium om hun diensten aan een groot publiek voor te stellen.

Elke 2 maand ontvangen onze leden onze digitale nieuwsbrief, waarin wordt aangegeven waar de werkgroepen zich mee bezig houden. Tevens staat hierin een agenda voor alle aankomende evenementen, acties of bijeenkomsten, zoals een algemene ledenvergadering en het nieuwjaarsfeest. Daarnaast hebben onze leden de mogelijkheid in de nieuwsbrief een zoekvraag uit te stellen of zichzelf voor te stellen als nieuw lid.

De OVN wordt aangestuurd vanuit een dagelijks bestuur waarin een voorzitter, vice-voorzitter en een penningmeester zitting hebben. Het OVN bestuur wordt bijgezeten door de teamleiders van de boven genoemde werkgroepen. Het geheel wordt gefaciliteerd door het secretariaat.

Website
http://www.needseondernemers.nl/