Wat wij doen

Lees hieronder waar wij ons mee bezighouden
Profilering
Wie zijn wij?

Platform Berkelland is een collectief van lokale ondernemersverenigingen, IKB en gemeente in samenwerking met het Onderwijs en LTO. Inzet van het Platform is het bevorderen van de lokale economie met als missie Berkelland tot de meest ondernemende gemeente van de Achterhoek te maken. Wij willen toekomstbestendige bedrijvenparken, attractieve kernen en een vitaal buitengebied. Om ons doel te bereiken, werken we vanuit een viertal hoofdprojecten: IKB/Bedrijvenparken, Centrum, Evenementen en Toerisme, Werkgelegenheid, School & Bedrijf en Regio en EUREGIO.

Samen staan we sterk.

Uitgebreide informatie over de activiteiten en plannen van het Platform Berkelland is te lezen in het vraaggesprek met wethouder van economische Zaken Gerjan Teselink (link) en het artikel ‘De doekant van het Platform’ (link).

Neem contact met ons op
koffer
Missie

 

Het Platform Berkelland heeft als missie de gemeente Berkelland tot de meest ondernemende gemeente in de Achterhoek te maken.

Neem contact met ons op
Management
Visie

Om de missie te kunnen verwezenlijken, werken we met 5 projectteams die zich op onze 5 hoofdopgaven richten. De teams zijn samengesteld uit leden van de aangesloten partners. De hoofdopgaven zijn:

1. Bedrijvenparken

 • Innovatief, duurzaam, zelfvoorzienend bedrijvenpark ter versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat in 2020.
 • In 2020 zijn er drie “open bedrijven dagen” georganiseerd op de Bedrijvenparken, zowel voor inwoners als externe bezoekers.
 • Door goede fysieke(N18) en digitale verbindingen zijn de bedrijvenparken en de kernen optimaal bereikbaar.

2. Centrum 4.0 en Toerisme

 • Attractieve centra, met in elke kern een eigen toegevoegde waarde voor de inwoners en bezoekers van Berkelland. Gezelligheid en beleving spelen daarbij een centrale rol.
 • In 2020 zijn we uitgeroepen tot de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland.

3. Werkgelegenheid

 • We richten ons op 100 % werk in 2020.
 • Het CvjO (Centrum voor Jonge Ondernemers) heeft een belangrijke “spilfunctie” voor nieuwe werkgelegenheid.
 • 100% inzicht in bestaande en nieuwe werkgelegenheid in combinatie met de toekomstige vraag en in combinatie met de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

4. School en Bedrijf

 • Het project Koekel(o)eren is geborgd.
 • De individuele stages maken structureel onderdeel uit van het leerproces, hetgeen inhoudt dat bedrijven/organisaties mede verantwoording nemen voor het opleiden van jonge mensen.
 • Bedrijven/organisaties maken gebruik van de presentatie-/expositieruimte van het Onderwijsplein en betrekken hierbij leerlingen.
 • Minimaal 10 bedrijven/organisaties hebben zich verbonden aan het regelmatig aanleveren van vraagstukken waarvoor leerlingen creatieve oplossingen bedenken, zodat hier continuïteit is ontstaan.
 • Met minimaal nog eens 10 bedrijven zijn er afspraken dat zij af en toe ondersteuning bieden bij het onderzoeken van vragen waar leerlingen zelf mee komen.
 • Er is nauwe samenwerking/kennisdeling met hogescholen en Universiteit (UT) door voortzetting van (bij-)scholingsprogramma’s.

5. Regio en Euregio

 • Onze lokale en gemeentelijke doelstellingen in 2020 sluiten aan door intensieve samenwerking met Regio en Euregio (Achterhoek/Twente en Kreis-Borken), waardoor een extra economische impuls is gegenereerd.
 • In 2020 zijn er in totaal 8 bedrijfsbezoeken/bijeenkomsten geweest in regionaal en euregionaal verband in belang van samenwerking en kennisdeling, onder de titel “Samen sterk met de buren”.

Neem contact met ons op